Algemeen Algemeen Lid worden Lid worden Wat doen wij Wat doen wij Activiteiten Activiteiten Ontspanning Ontspanning Nieuws Nieuws Educatie Educatie Bestuur Bestuur foto's foto's Links Links
 KBO afdeling Waspik - Postbus 54 - 5165 ZH - Waspik
BELANGENBEHARTIGING  Speerpunt in ons werk is de behartiging van de belangen van alle 50 plussers.  Wonen: wij staan in contact met o.a. de Woningstichting en bovendien kunnen wij via het Platform Senioren van de gemeente Waalwijk waar wij vertegenwoordigers hebben in de commissie wonen invloed uitoefenen op eventueel te nemen beslissingen. Vervoer: Veel hebben wij al bereikt, denk maar eens aan de Buurtbus en de regiotaxi. Maar we blijven attent op de ontwikkelingen Veiligheid: Wij hebben vertegenwoordigers in de wijken bij gesprekken over veiligheid, waar samen met onder meer de Politie wordt bekeken op welke wijze we het wonen en leven voor onze inwoners, vooral de ouderen leefbaarder kunnen krijgen en houden. Gezondheid: Wij houden de vinger aan de pols, bijvoorbeeld met betrekking tot de huisartsenpost. De ontwikkelingen rond de ZORGVERZEKERINGSWET. Inkomen: Wij organiseren jaarlijks een gelegenheid voor onze leden om hun belastingbiljet door een deskundige te laten invullen, hetgeen vele leden reeds een teruggave van te veel betaalde belasting heeft opgeleverd. Ook organiseren wij thema-middagen over al deze onderwerpen en ook over actuele onderwerpen die hier niet genoemd zijn. Mantelzorg: Wij zijn ook betrokken bij Mantelzorg. Een zeer belangrijk onderdeel, omdat hiermee mensen direct en effectief geholpen worden. Stichting senioren Waalwijk namens ons bestuur hebben wij een afvaardiging in het bestuur van de stichting senioren Waalwijk. Op provinciaal gebied werken wij samen met de KBO-Brabant waar wij een afdeling van vormen. Op gemeentelijk niveau zijn wij betrokken bij het zeven bonden overleg. Dit zijn de ouderen bonden van de gemeente Waalwijk. Tevens maken wij deel uit van kring Waalwijk van de KBO. Ook kunnen wij bij KBO Brabant gebruik maken van veel deskundige hulp, zoals o.a. juridische hulp voor onze leden door (gepensioneerde) juristen. Hoe meer leden onze afdeling telt des te beter kunnen wij uw belangen behartigen!  Werf leden; kent u iemand die 50 jaar is of ouder en nog geen lid, laat hem of haar kennis maken met onze zeer actieve afdeling. Wij sturen graag informatie.
KBO AFDELING WASPIK KBO afdeling Waspik - Posbus 54 - 5165 ZH - Waspik
Wat doen wij
Wat doen wij Wat doen wij